Statut

Śląskie Towarzystwo Aktywnej Rekreacji “Active Silesia” posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w KRS.|W tym miejscu możesz pobrać nasz – statut.

Active Silesia Rybnik 2016